Πλεονεκτήματα

Βoiler υγιεινού νερού χρήσης χωρίς μικρόβια και ιζήματα λάσπης, σκουριάς ή αλάτων.

Το Daikin Sanicube είναι ο συνδυασμός ενός boiler αποθήκευσης νερού χρήσης και ταχυθερμαντήρα.

Ανοξείδωτος εναλλάκτης θερμότητας αποκλειστικά για το ζεστό νερό χρήσης.

Ηλιακό σύστημα ανοιχτού κυκλώματος: το στατικό νερό του κάδου διοχετεύεται απευθείας στους ηλιακούς συλλέκτες. Έτσι επιτυγχάνεται η πλήρης εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας.

Δεν χρειάζεται δοχείο αδράνειας και εναλλάκτη θερμότητας

Η άριστη διαστρωμάτωση θερμοκρασιών μέσα στο boiler εξασφαλίζει την πλήρη εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας για το ζεστό νερό χρήσης.

Δεν χρειάζεται δοχείο διαστολής και αντιψυκτικό.

3561896373_a306f70b39_b

Installed_SaniCubes

Το Σύστημα αποτελείται από:

Ηλιακούς Συλλέκτες Daikin Solaris, 2,6 m2 .

Σύστημα στήριξης των συλλεκτών.

Boiler Sanicube Solaris της Daikin SCS 328/14/0 τριπλής ενέργειας.

Έξυπνος διαχειριστής του ηλιακού συστήματος, RPS3 ( ψηφιακός διαφορικός θερμοστάτης, 2 κυκλοφορητές και 3 αισθητήρια θερμοκρασίας ).

Σύστημα σωληνώσεων & παρελκόμενων για την σύνδεση των ηλιακών συλλεκτών με το boiler.

Ηλεκτρική αντίσταση 4 kW.