Πλεονεκτήματα

Boiler υγιεινού νερού χρήσης χωρίς μικρόβια και ιζήματα λάσπης, σκουριάς ή αλάτων.

Το Daikin Hybridcube είναι ο συνδυασμός ενός boiler αποθήκευσης νερού χρήσης και ταχυθερμαντήρα.

Ανοξείδωτος εναλλάκτης θερμότητας αποκλειστικά για το   ζεστό νερό χρήσης.

Ηλιακό σύστημα ανοιχτού κυκλώματος: το στατικό νερό του κάδου διοχετεύεται απευθείας στους ηλιακούς συλλέκτες. Έτσι επιτυγχάνεται η πλήρης εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας.

Δεν χρειάζεται δοχείο αδρανείας και εναλλάκτη θερμότητας.

Η άριστη διαστρωμάτωση θερμοκρασιών μέσα στο boiler εξασφαλίζει την πλήρη εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας για το ζεστό νερό χρήσης.

Δεν χρειάζεται δοχείο διαστολής και αντιψυκτικό.

Τα Boiler τοποθετούνται σε παράλληλη διάταξη καλύπτοντας τις ανάγκες ανάλογα με την ζήτηση. Το καινοτόμο σύστημα αυτοματισμού της ΤΕΜΠΑ επιτυγχάνει επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας.

ηλιακα συστηματα

boiler

Το Σύστημα αποτελείται από:

Ηλιακούς Συλλέκτες Daikin Solaris, 2,6 m2 .

Σύστημα στήριξης των συλλεκτών.

Boiler Hybridcube της Daikin HYC 5/44/32/0 τριπλής ενέργειας.

Έξυπνος διαχειριστής του ηλιακού συστήματος, RPS3 (ψηφιακός διαφορικός θερμοστάτης, 2 κυκλοφορητές και 3 αισθητήρια θερμοκρασίας).

Σύστημα σωληνώσεων & παρελκόμενων για την σύνδεση των ηλιακών συλλεκτών με το boiler.

Ηλεκτρική αντίσταση 4 kW.