συντηρηση κλιματιστικων

Silver.

Gold.

Πακέτα Αλλαγής Φίλτρων.

Συμβόλαια Συντήρησης.

Όροι Εγγύησης.

2ετή Επέκταση Εγγύησης.

συντήρησης

Εγγύηση DAIKIN

Όροι και προϋποθέσεις

 Η εγγύηση καλύπτει για όλα τα μηχανήματα του οίκου DAIKIN τρία (3) χρόνια όλα τα μέρη του μηχανήματος και του συμπιεστή , ο οποίος καλύπτεται για κάθε ανωμαλία ή βλάβη που οφείλεται σε κατασκευαστικό ελάττωμα ή ελαττωματικό εξάρτημα του μηχανήματος.

Η αποκατάσταση της βλάβης γίνεται δια της αντικατάστασης ή επισκευής του ελαττωματικού εξαρτήματος. Η εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει τον τρόπο και τόπο επισκευής των βλαβών κατά την απόλυτη κρίση της. Σε περίπτωση που η επισκευή πρέπει να γίνει στα εργαστήριά μας, η δαπάνη μεταφοράς βαρύνει εξολοκλήρου τον πελάτη.
Κάθε επίσκεψη των εξουσιοδοτημένων συνεργείων μας βαρύνει τον πελάτη με έξοδα κίνησης.

Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε αμέλεια, παράλειψη, κακή χρήση, ελλιπή συντήρηση, κακή εγκατάσταση πάσης φύσεως επέμβαση στο μηχάνημα από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο,

daikin

σε κακή ηλεκτρική σύνδεση, σε τάση διαφορετική από την αναγραφόμενη στην πινακίδα της συσκευής, σε μη γειωμένο ρευματοδότη ή σε μεταβολές της τάσης του ρεύματος.

Απαραίτητη προϋπόθεση ισχύος της εγγύησης είναι η ετήσια συντήρηση του μηχανήματος από εξουσιοδοτημένο συνεργείο της εταιρίας μας, συνοδευόμενη με τo απαραίτητο έντυπο εργασιών συντήρησης. Το κόστος συντήρησης βαρύνει τον πελάτη.

Τυχόν καταστροφή, τροποποίηση , αλλοίωση ή αφαίρεση του ειδικού κωδικού (serial number) του μηχανήματος, καθιστά άκυρη την εγγύηση.

Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς του μηχανήματος, βάση τιμολογίου.

IDEALKLIMA GOLD SUPPORT

service klimatistika

Το ολοκληρωμένο πακέτο συντήρησης IDEALKLIMA GOLD SUPPORT (ισχύει μόνο για την μάρκα DAIKIN ) προσφέρει:

 • 5 ετήσιες γενικές συντηρήσεις των μηχανημάτων σας.
 • Καρτέλα με ιστορικό εργασιών, ανταλλακτικών, κατανάλωσης και τυχών άλλων ενεργειών.
 • Επισκέψεις επιτήρησης των μηχανημάτων σας ώστε να βεβαιωθούμε ότι όλα λειτουργούν σωστά!
 • Σε κάθε επίσκεψη γίνεται καθαρισμός των φίλτρων της εσωτερικής μονάδας.
 • Επέκταση εγγύησης για 2 επιπλέον χρόνια.
 • Άμεση προτεραιότητα σε περιόδους αιχμής.
 • Όλα τα παραπάνω ισχύουν έως την ημερομηνία λήξης του πακέτου.

IDEALKLIMA SILVER SUPPORT

service klimatistika

Το ολοκληρωμένο πακέτο συντήρησης IDEALKLIMA SILVERSUPPORT προσφέρει:

 • Ετήσια γενική συντήρηση των μηχανημάτων σας.
 • Καρτέλα με ιστορικό εργασιών, ανταλλακτικών, κατανάλωσης και τυχών άλλων ενεργειών.
 • Μία επίσκεψη επιτήρησης των μηχανημάτων σας ώστε να βεβαιωθούμε ότι όλα λειτουργούν σωστά!
 • Σε κάθε επίσκεψη γίνεται καθαρισμός των φίλτρων της εσωτερικής μονάδας.
 • Γρήγορη ανταπόκριση σε περιόδους αιχμής.
 • Όλα τα παραπάνω ισχύουν έως την ημερομηνία λήξης του πακέτου.

IDEALKLIMA ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ DAIKIN

Πρόγραμμα επέκτασης εγγύησης για 2 επιπλέον χρόνια(ισχύει για μηχανήματα της DAIKIN ).
Συνεχίζουν να ισχύουν οι όροι εγγύησης για 2 επιπλέον χρόνια.

*Ισχύει μόνο για μηχανήματα που δεν έχει λήξη η εγγύησή τους.