Εξοικονόμηση κατ οίκον


Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που απευθύνεται σε ιδιοκτήτες των οποίων τα σπίτια βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης μικρότερη ή ίση των 2100 € /τ.μ και είναι χαμηλής ενεργειακής κατηγορίας.

Δείτε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2015-2020


To Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2014 – 2020 αποτελεί το έγγραφο αναφοράς για τον προγραμματισμό των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό επίπεδο για την περίοδο 2014-2020.

Δείτε περισσότερα

Επιδότηση φυσικού αερίου


Το πρόγραμμα επιδότησης φυσικού αερίου αναφέρεται ως Δράση : «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες»

Δείτε περισσότερα