Στοιχεία επικοινωνίας

  *

  *

  *

  Χαρακτηριστικά Ξενοδοχείου

  (Για μια καλύτερη εκτίμηση συμπληρώστε τα πεδία που γνωρίζετε ότι αντιστοιχούν στο ξενοδοχείο σας.)

  Το κτίριο χωρίζεται σε ζώνες :

  Τύπος Σκεπής :

  Υπάρχει διαθέσιμος χώρος στην σκεπή; :

  Ο διαθέσιμος χώρος έχει Νότιο προσανατολισμό :

  Ο χώρος σκιάζεται :

  Οδεύσεις κατακόρυφων στηλών; (πιθανή ύπαρξη φρεατίων) :

  Τρόπος πληρωμής :

  Πιθανή περίοδος εργασιών :

  Τα πεδία με αστεράκι είναι υποχρεωτικά!