Υβριδικοί Λέβητες Αερίου

O υβριδικός λέβητας αερίου της Daikin συνδυάζει τεχνολογία αντλίας θερμότητας αέρα-νερού με τεχνολογία συμπύκνωσης αερίου αναζητώντας τις βέλτιστες προϋποθέσεις για την οικονομική λειτουργία της. Για το σκοπό αυτό συνδυάζει παραμέτρους όπως το κόστος ενέργειας (ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο), την απόδοση της αντλίας θερμότητας και τις απαιτήσεις θερμικού φορτίου για να αυξήσει έως και 35% την απόδοση θέρμανσης και να εξασφαλίσει έτσι σημαντική εξοικονόμηση κόστους.

6 Είδος(η)

6 Είδος(η)