Εγγυήσεις Προϊόντων

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της IDEALKLIMA εναρμονισμένο με τις διατάξεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σας παρέχει για κάθε προϊόν του την εγγύηση της επίσημης αντιπροσωπείας.
Σε κάθε προϊόν που επιλέγετε έχετε την δυνατότητα, να δείτε (σε μορφή pdf) και να εκτυπώσετε τους όρους και την επίσημη εγγύηση του.
Οι όροι εγγύησης για κάθε μάρκα επιβάλλονται από την εταιρεία εισαγωγής του η οποία είναι και η υπεύθυνη για την κάλυψη της εγγύησης του προϊόντος.Οι χρόνοι εγγύησης ανα εταιρία είναι οι εξής:
Κλιματιστικα Daikin
Τα κλιματιστικα τοιχου (split) Daikin, οι αντλίες θερμότητας, οι λέβητες αερίου και πετρελαίου πλέον καλύπτονται
με 5 χρόνια εγγύηση για αγορές που πραγματοποιήθηκαν από 01-04-2019 και μετά.
Όλα τα υπόλοιπα προϊόντα της Daikin καλύπτονται με 3 χρονια εγγυηση.

Κλιματιστικα Gree
Τα κλιματιστικα τοιχου της Gree καλύπτονται με 10 χρόνια εγγύηση.

Κλιματιστικα Inventor
Τα κλιματιστικα τοίχου της Inventor καλύπτονται με 10 χρόνια εγγύηση.

Κλιματιστικα CvMore
Τα κλιματιστικά της CvMore καλύπτονται με 10 χρόνια εγγύηση.

Κλιματιστικα Toshiba
Τα κλιματιστικα τοίχου με ψυκτικό μέσο (φρέον) R32  της Toshiba καλύπτονται με 7 χρόνια εγγύηση.
Τα κλιματιστικά τοίχου με ψυκτικό μέσο (φρέον) R410 καλύπτονται με *3 χρόνια εγγύηση σε όλο το μηχάνημα και 5 χρόνια εγγύηση στον συμπιεστή της εξωτερικής μονάδας.
*Κατά τα δυο (2) πρώτα χρόνια, το κόστος αποκατάστασης της βλάβης περιλαμβανομένων των ανταλλακτικών και του κόστους της εργασίας για οποιοδήποτε από τα μέρη του Προϊόντος.
*Κατά τον τρίτο (3) χρόνο, το κόστος αποκατάστασης της βλάβης περιλαμβανομένων των ανταλλακτικών για οποιοδήποτε από τα μέρη του Προϊόντος. Ο κάτοχος του Προϊόντος αναλαμβάνει το κόστος εργασίας για την αποκατάσταση της βλάβης.
*Κατά τον τέταρτο (4) και πέμπτο (5) χρόνο, το κόστος αποκατάστασης της βλάβης στον συμπιεστή του Προϊόντος μόνον. Ο κάτοχος του Προϊόντος αναλαμβάνει το κόστος εργασίας για την αποκατάσταση της βλάβης του συμπιεστή.

Κλιματιστικα τοίχου LG
Περίοδος Κάλυψης
Εργατικά: 2 έτη (5 έτη για το συμπιεστή Inverter)
Ανταλλακτικά: 2 έτη (5 έτη για το συμπιεστή Inverter)
Επέκταση
10 έτη εγγύηση συμπιεστή για όλα τα inverter κλιματιστικά που έχουν αγοραστεί από 01/06/2015
Εξαίρεση
Η επιπρόσθετη εγγύηση από το 6ο έως το 10ο έτος καλύπτει μόνο το συμπιεστή inverter, ο καταναλωτής θα είναι υπεύθυνος για οποιοδήποτε κόστος εργασιών αντικατάστασης του ελαττωματικού εξαρτήματος
Ανατρέξτε στην λεπτομερή Κάρτα Εγγύησης που περιέχεται στην συσκευασία του προϊόντος

 

H IDEALKLIMA έχει επιλέξει να συνεργάζεται με τις κορυφαίες μάρκες κλιματισμού στην Ελλάδα για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη και είναι επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Gree, Inventor, Toshiba & CvMore.