ενεργειακή επιθεώρηση

Ανάγκη ενεργειακής αναβάθμισης

Η κλιματική αλλαγή,  η ενεργειακή απεξάρτηση από  τρίτες χώρες και η αναγκαιότητα αναβάθμισης του υπάρχοντος κτιριακού αποθέματος οδήγησαν  την Ευρώπη στην έκδοση της  Κοινοτικής Οδηγίας 2002/91/ΕΚ περί  ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων. Η Χώρα μας,  ως όφειλε απέναντι στις  απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως  απέναντι στους Πολίτες της,  εναρμόνισε την εθνική μας νομοθεσία  με την Κοινοτική Οδηγία,  σύμφωνα με τον Νόμο 3661/2008.  Προϋπόθεση  για την εφαρμογή του Νόμου  υπήρξε η έκδοση του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων  (Φ.Ε.Κ.407/9.4.2010)  και το Προεδρικό Διάταγμα που θα καθόριζε τις προδιαγραφές και τις  διαδικασίες εφαρμογής του συστήματος  των Ενεργειακών Επιθεωρητών των Κτηρίων. Στην ενεργειακή επιθεώρηση  ο μελετητής αξιολογεί την εφαρμογή εναλλακτικών τεχνολογιών  υψηλής απόδοσης στο υπό  μελέτη κτήριο,προκειμένου  να καθορίσει κατά περίπτωση την  ενεργειακή απόδοση του κτηρίου  και να μπορέσει  να τη  βελτιώσει.
Οι ενεργειακές κλάσεις που κατατάσσονται τα κτήρια δίνονται στον παρακάτω πίνακα:

ενεργειακή επιθεώρηση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύμφωνα με αναλύσεις της Ελληνικής , Στατιστικής Υπηρεσίας  το 71% περίπου  των ελληνικών κτηρίων κατασκευάστηκαν πριν από το 1980, δεν διαθέτουν θερμομόνωση και παρουσιάζουν χαμηλή ενεργειακή απόδοση, ενώ παράλληλα στην πλειοψηφία τους διαθέτουν παλιές Η/Μ εγκαταστάσεις.

Ειδικότερα,  ως προς την περίοδο έκδοσης  της οικοδομικής άδειας ο διαχωρισμός των κτηρίων  γίνεται σε 3 γενικές  κατηγορίες:

1η Κατηγορία
Περιλαμβάνει τα κτήρια εκείνα, των  οποίων η οικοδομική άδεια έχει  εκδοθεί πριν  από την εφαρμογή του Κανονισμού  Θερμομόνωσης Κτηρίων (4 Ιουλίου  1979), χρονική περίοδο  κατά την οποία δεν  υπήρχε καμία απαίτηση  για θερμομονωτική προστασία  των κτηρίων. Αυτά τα κτήρια κατατάσσονται ενεργειακά συνήθως , στις κατηγορίες Ζ ,  Η και αυτό σημαίνει ότι λόγω του αμόνωτου φέροντος οργανισμού του κτιρίου , οι παρεμβάσεις που θα γίνουν δύσκολα θα το αναβαθμίσουν σε κατηγορία πάνω από Γ.

2η Κατηγορία
Περιλαμβάνει τα κτήρια εκείνα, των  οποίων η οικοδομική άδεια εκδόθηκε κατά την περίοδο 1979 – 2010, δηλαδή  στο διάστημα των 30 ετών  που μεσολάβησε από την ισχύ του Κανονισμού Θερμομόνωσης Κτηρίων (Κ.Θ.Κ) μέχρι  την ισχύ του Κανονισμού  Ενεργειακής Απόδοσης  των  Κτηρίων (Κ.Εν.Α.Κ.) . Σ’ αυτό  το διάστημα όλα τα κτήρια όφειλαν να πληρούν τις απαιτήσεις του Κανονισμού  Θερμομόνωσης Κτηρίων. Πρακτικά,  ως τυπικές ημερομηνίες οριοθέτησης της περιόδου ορίζονται:

– η 1η  Ιανουαρίου 1980 ως ημερομηνία έναρξης  της περιόδου και
– η 1η Οκτωβρίου  2010 ως ημερομηνία  λήξης της περιόδου.

Αυτά τα κτήρια διαθέτουν κάποια θερμομόνωση που θεωρείτε όμως ανεπαρκής με τον Κ.Εν.Α.Κ. Ανήκουν συνήθως στις ενεργειακές κλάσεις από Ζ μέχρι Δ . Έχουν όμως δυνατότητα να καταταχτούν στις υψηλότερες ενεργειακές κατηγορίες.

3η κατηγορία
Περιλαμβάνει τα κτήρια εκείνα, των  οποίων η οικοδομική άδεια εκδόθηκε μετά την εφαρμογή του Κ.Εν.Α.Κ. (2010)  και τα οποία έχουν την υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις του νέου κανονισμού.  Πρακτικά, ως ημερομηνία έναρξης της  περιόδου ορίζεται η 1η Οκτωβρίου 2010.
Στην  τελευταία κατηγορία υπάγονται και  όσα κτήρια ανεγέρθηκαν πριν από  την ισχύ του Κ.Εν.Α.Κ. αλλά  υπέστησαν ή πρόκειται να υποστούν, μετά  την έναρξη ισχύος του  νέου κανονισμού ριζική ανακαίνιση.Αυτά τα κτίρια κατατάσσονται στις κατηγορίες από Γ και πάνω .
Οι παρεμβάσεις οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν στην ενεργειακή αναβάθμιση ενός κτηρίου είναι :
1. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής (συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες εργασίες όπως αποξηλώσεις και αποκομιδή, επεμβάσεις στη στέγη πχ. αντικατάσταση κεραμιδιών, κτλ).
2. Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης (συμπεριλαμβάνονται εξώπορτα κτηρίου, κουφώματα κλιμακοστασίου, παντζούρια, ρολά, τέντες, κτλ).
3. Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης (συμπεριλαμβάνονται αντικατάσταση εξοπλισμού του λεβητοστασίου και του δικτύου διανομής, τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα, συστήματα ελέγχου και αυτονομίας θέρμανσης κτλ).

Περιπτώσεις που απαιτείται ενεργειακό πιστοποιητικό

Νέα και ριζικά ανακαινισμένα κτίρια:

 • Απαιτείται έκδοση ΠΕΑ με το πέρας της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινισμένου κτιρίου.

Υφιστάμενα κτίρια:

 • Απαιτείται έκδοση ΠΕΑ για κάθε πώληση – αγορά ενιαίου κτιρίου ή τμήματος κτιρίου (πχ διαμέρισμα), καθώς και ενοικίαση, αλλά μόνο στην περίπτωση ενιαίου κτιρίου.
 • Απαιτείται έκδοση ΠΕΑ για την ενοικίαση τμήματος κτιρίου για κατοικία (πχ διαμέρισμα) ή επαγγελματική στέγη.
 • Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική και για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα “Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον

 

Ενεργειακή  επιθεώρηση

Δικαιολογητικά που απαιτούνται από τον ιδιοκτήτη

 • ΑΦΜ , ΔΟΥ ιδιοκτήτη
 • Έγγραφα δήλωσης από το κτηματολόγιο ( αν έχει δηλωθεί )
 • Οικοδομική άδεια( Αν έχει εκδοθεί πριν τις 14/3/1983 είναι μη απαιτούμενη.Αν έχει γίνει ανέγερση μετά το 1983 απαιτείται οικοδομική άδεια ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο νομιμοποίησης .
 • Τοπογραφικό διάγραμμα
 • Συμβόλαιο ακινήτου
 • Μελέτη θερμομόνωσης ( αν έχει γίνει )
 • Φύλλο συντήρησης λέβητα ( αν υφίσταται λέβητας )
 • Λογαριασμός ΔΕΗ
 • Έντυπα τεχνικών χαρακτηριστικών κλιματισμού ( αν διαθέτονται )
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2010 - 2019 IDEALKLIMA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Designed by ArtAbout.gr