Στοιχεία επικοινωνίας

*

*

*

Χαρακτηριστικά Κατοικίας

(Για μια καλύτερη εκτίμηση συμπληρώστε τα πεδία που γνωρίζεται ότι αντιστοιχούν στην κατοικία σας.)

Τύπος Θέρμανσης :

Κατανάλωση ρεύματος :

Τύπος Σκεπής :

Έχει χώρο για τοποθέτηση BOILER; :

Οδεύσεις κατακόρυφων στηλών; (πιθανή ύπαρξη φρεατίων) :

Το σπίτι ζεσταίνονταν με το υπάρχον σύστημα; :

Τρόπος πληρωμής :

Τα πεδία με αστεράκι είναι υποχρεωτικά!