Στοιχεία επικοινωνίας

  *

  *

  *

  Χαρακτηριστικά Κατοικίας

  (Για μια καλύτερη εκτίμηση συμπληρώστε τα πεδία που γνωρίζεται ότι αντιστοιχούν στην κατοικία σας.)

  Τύπος Θέρμανσης :

  Κατανάλωση ρεύματος :

  Τύπος Σκεπής :

  Έχει χώρο για τοποθέτηση BOILER; :

  Οδεύσεις κατακόρυφων στηλών; (πιθανή ύπαρξη φρεατίων) :

  Το σπίτι ζεσταίνονταν με το υπάρχον σύστημα; :

  Τρόπος πληρωμής :

  Τα πεδία με αστεράκι είναι υποχρεωτικά!